Làm cách nào để biết thiết bị của tôi có tương thích hay không?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang sử dụng hệ điều hành cập nhật nhất hiện có:

  • phiên bản tối thiểu của hệ điều hành cho Android - 6.0;
  • dành cho iOS - 13.6.

Nếu có phiên bản mới hơn, vui lòng cập nhật thiết bị của bạn cho phù hợp.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

6 trên 8 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.