Tôi không thấy các tùy chọn để thay đổi thiết bị, độ khó hoặc địa điểm tập luyện

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Các tùy chọn thay đổi chương trình của bạn phụ thuộc vào cài đặt bài tập bạn đã chọn trước đó.

1. Loại bài tập của bạn là HIIT.

Khi sử dụng loại bài tập này, bạn không thể thay đổi thiết bị, mức độ thể lực hoặc nơi tập luyện. HIIT không yêu cầu thiết bị nên bạn có thể thực hiện tại nhà hoặc phòng tập.

IMAGE 2023-11-29 08:37:59.jpg IMAGE 2023-11-29 09:27:43.jpg

2. Loại bài tập của bạn là Calisthenics.

Khi sử dụng loại bài tập này, bạn không thể thay đổi thiết bị, mức độ thể lực hoặc nơi tập luyện. Loại bài tập này không yêu cầu thiết bị hoặc yêu cầu thiết bị tối thiểu nên bạn có thể thực hiện tại nhà hoặc phòng tập.

IMAGE 2023-11-29 08:37:59.jpg IMAGE 2023-11-29 09:28:10.jpg

3. Loại bài tập của bạn là Sức mạnh.

Bạn có thể thay đổi thiết bị, địa điểm tập luyện hoặc độ khó trong tab Chương trình.

IMAGE 2023-11-29 08:37:59.jpg IMAGE 2023-11-29 09:28:30.jpg

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy tùy chọn thay đổi thiết bị nếu bạn đang tập luyện tại phòng tập. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các bài tập tại nhà thuộc loại bài tập Sức mạnh.

IMAGE 2023-11-29 09:29:02.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

24 trên 36 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.