Làm thế nào để thay đổi chương trình?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Nếu bạn cảm thấy cần thay đổi điều gì đó trong Chương trình của mình, hãy sử dụng Trợ lý để làm như vậy. Anh ấy sẽ quan tâm đến yêu cầu của bạn và giúp bạn thực hiện những thay đổi cần thiết.

Chuyển đến tab Trợ lý và chọn Thay đổi chương trình của tôi:

IMAGE 2023-07-28 17:02:59.jpg IMAGE 2023-07-28 15:53:47.jpg

Chọn một trong các danh mục bạn muốn sửa đổi. Đây có thể là mục tiêu, thiết bị, mức độ thể lực, địa điểm hoặc loại hình đào tạo:

IMAGE 2023-07-28 16:06:57.jpg

Sau đó thay đổi chương trình bằng cách nhấn cấu hình cần thiết mới: 

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

13 trên 81 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.