Tôi đã thanh toán nhưng ứng dụng yêu cầu tôi thanh toán lại

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Khi mở ứng dụng, vui lòng chọn "Tôi đã có tài khoản" và "Tiếp tục với email".

Bạn sẽ được đưa đến màn hình đăng nhập. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhập đúng email được sử dụng để đăng ký.

IMAGE 2023-08-04 13:07:52.jpg IMAGE 2023-08-04 13:08:08.jpg

Xin lưu ý rằng bạn có thể đăng nhập thông qua Facebook nếu email được liên kết với Facebook khớp với email đăng ký. Bạn cũng có thể đăng nhập qua Google/Apple với điều kiện tương tự.

Nếu bạn vẫn không thể truy cập vào tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ và cung cấp các thông tin sau:

  • ngày thanh toán;
  • nếu bạn đã sử dụng PayPal, vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ email PayPal của bạn hoặc ID hóa đơn Paypal;
  • nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, vui lòng gửi cho chúng tôi 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của thẻ của bạn;
  • nếu bạn đã thanh toán trong AppStore / Google Play, vui lòng chia sẻ ảnh chụp màn hình hóa đơn/đăng ký cửa hàng;
  • nếu bạn đã thanh toán qua Apple Pay - vui lòng gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình mà bạn gửi phải chứa các thông tin sau:

  • ngày thanh toán;
  • số lượng;
  • tên của dịch vụ bạn đã thanh toán.

Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi sẽ có thể kiểm tra dữ liệu và cung cấp câu trả lời cho bạn.

Liên quan đến

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

189 trên 923 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.