bữa ăn

 • Khám phá các bữa ăn

  Bạn có thể tìm thấy tất cả các bữa ăn đã lên lịch trong tab Bữa ăn. Kế hoạch bữa ăn trong ngày được chia theo bữa (Bữa sáng, Bữa ăn nhẹ đầu tiên, Bữa trưa, Bữa...

  Đọc thêm

 • Thẻ bữa ăn

  Bằng cách nhấn vào một trong các món ăn trong Kế hoạch bữa ăn của mình, bạn có thể xem Thẻ bữa ăn chi tiết có thông tin về món ăn:  Các thông tin bao gồm: thờ...

  Đọc thêm

 • Làm cách nào để sử dụng danh sách mua sắm?

  Sau khi bạn hài lòng với kế hoạch bữa ăn trong tuần của mình, hãy chuyển đến Danh sách mua sắm. Bạn có thể tìm thấy nó trong phần Bữa ăn: Danh sách Mua sắm của...

  Đọc thêm