Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email được liên kết với ứng dụng MadMuscles?

Elizabeth
Elizabeth
 • Đã cập nhật

Liên hệ với nhóm Hỗ trợ với các chi tiết sau để được hỗ trợ thêm:

 1. ID người dùng MadMuscles hoặc địa chỉ email hiện tại được liên kết với tài khoản MadMuscles của bạn;
 2. Địa chỉ email mới/chính xác.

Nếu bạn nhầm địa chỉ email của mình trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp thông tin sau:

 • ngày thanh toán;
 • địa chỉ email bạn đã nhập trong quá trình mua hàng;
 • nếu bạn đã sử dụng PayPal, vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ email PayPal của bạn hoặc ID hóa đơn Paypal;
 • nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, vui lòng gửi cho chúng tôi 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của thẻ của bạn;
 • nếu bạn đã thanh toán trong AppStore / Google Play, vui lòng chia sẻ ảnh chụp màn hình hóa đơn/đăng ký cửa hàng;
 • nếu bạn đã thanh toán qua Apple Pay - vui lòng gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình mà bạn gửi phải chứa các thông tin sau:

 • ngày thanh toán;
 • số lượng;
 • tên của dịch vụ bạn đã thanh toán.

Nếu bạn chưa thực hiện thanh toán, vui lòng làm lại bài kiểm tra một lần nữa và nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

85 trên 130 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.