Làm cách nào để biết thiết bị của tôi có tương thích hay không?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang sử dụng hệ điều hành cập nhật nhất hiện có:

  • phiên bản tối thiểu của hệ điều hành cho Android - 8.0;
  • dành cho iOS - 13.6.

Nếu có phiên bản mới hơn, vui lòng cập nhật thiết bị của bạn cho phù hợp.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

37 trên 39 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.