tab Khám phá

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Giả sử bạn muốn tìm một thứ gì đó mới để bổ sung cho cách tiếp cận mới đã định hình của bạn đối với các thói quen sức khỏe hàng ngày. Trong trường hợp đó, bạn có thể kiểm tra tab Khám phá.

Tab này bao gồm các bộ sưu tập Thử thách và Bài tập:

IMAGE 2023-08-04 17:30:05.jpg

Tìm hiểu cách sử dụng Thử thách tại đây.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thư viện Workouts, bạn có thể kiểm tra tại đây.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

15 trên 20 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.