tập luyện

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu bạn muốn khám phá thêm các bài tập luyện và xem chúng tôi có những loại bài tập nào trong bộ sưu tập của mình, hãy chuyển đến Bài tập trong tab Khám phá.

IMAGE 2023-08-04 17:49:29.jpg

Các bài tập của chúng tôi được chia thành ba loại: Tăng cơ bắp, Giảm cân và Giảm cân.

Để xem tất cả các bài tập thuộc một trong các danh mục, hãy nhấn Xem tất cả:

IMAGE 2023-08-04 17:49:44.jpg

Bạn cũng có thể thiết lập cài đặt tùy chỉnh của mình để tìm các bài tập bằng Bộ lọc. Chỉ cần chọn các tham số cần thiết và nhấn Xem các bài tập:

IMAGE 2023-08-04 17:50:23.jpg IMAGE 2023-08-04 17:50:37.jpg

Nếu bạn tìm thấy một bài tập luyện hoàn hảo cho mình mà bạn muốn thử, hãy chọn nó và nhấn Bắt đầu tập luyện: 

IMAGE 2023-08-04 17:50:57.jpg IMAGE 2023-08-04 17:51:16.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

17 trên 27 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.