đăng ký

 • Làm thế nào tôi sẽ nhận được kế hoạch của tôi?

  Sau khi hoàn tất mua gói, bạn sẽ nhận được email chúc mừng có liên kết để tải xuống ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không gửi kế hoạch đến emai...

  Đọc thêm

 • Quyền truy cập nâng cao

  Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tập thể dục của bạn, bạn có thể mua thêm chức năng. Hiện tại, chúng tôi cung cấp: Lên kế hoạch ăn uốngNhận kế hoạch bữa ăn cá nhân v...

  Đọc thêm

 • Tại sao giá Gia hạn lại khác với giá thanh toán ban đầu?

  Có nhiều kế hoạch khác nhau có sẵn trên trang web MadMuscles. Thời gian giới thiệu giảm giá thường xuyên có sẵn cho người dùng của chúng tôi. Trừ khi bị hủy bỏ,...

  Đọc thêm

 • Tôi có thể tìm thông tin đăng ký của mình ở đâu?

  MadMuscles là một ứng dụng dựa trên đăng ký được tính vào phương thức thanh toán đã chọn của bạn trong mỗi chu kỳ thanh toán. Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đế...

  Đọc thêm

 • Ngày gia hạn đăng ký của tôi là gì?

  Đăng ký bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên và tự động gia hạn vào cuối mỗi khoảng thời gian (mỗi tuần, tháng, 6 tháng, năm hoặc theo cách khác, tùy thuộc vào tù...

  Đọc thêm

 • Làm cách nào để thay đổi loại đăng ký của tôi?

  Quá trình thay đổi gói của bạn sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cho từng loại thanh toán bên dưới: Nếu bạn mua đă...

  Đọc thêm

 • Làm cách nào để hủy đăng ký?

  Hủy đăng ký của bạn có nghĩa là gia hạn tự động sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng bạn vẫn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng đăng ký của mình trong thời gian còn...

  Đọc thêm

 • Tôi có một gói đăng ký nhưng tôi không biết cách tìm gói của mình

  Khi bạn đã hoàn tất giao dịch mua thành công, gói của bạn sẽ sẵn sàng để bạn truy cập trong ứng dụng. Để bắt đầu, hãy cài đặt ứng dụng MadMuscles và đăng nhập v...

  Đọc thêm

 • Tôi không thể tìm thấy nút Hủy

  Nếu bạn không thấy nút hủy trong tài khoản của mình, xin lưu ý rằng có thể mất +- 24 giờ để dữ liệu được đồng bộ hóa. Bạn có thể thấy thông báo Thông tin đăng k...

  Đọc thêm

 • Làm cách nào để xóa gói đăng ký Bữa ăn?

  Nếu bạn không còn muốn tiếp tục đăng ký gói Bữa ăn nhưng muốn duy trì gói đăng ký tập luyện của mình, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ ...

  Đọc thêm

 • Các hướng dẫn MadMuscles là gì?

  Nếu bạn đang tìm cách mở rộng kiến thức của mình về các thói quen lành mạnh và muốn nhận thêm một số mẹo hữu ích, bạn có thể nhận Hướng dẫn của chúng tôi ở định...

  Đọc thêm

 • Cách hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư

  Chúng tôi có thể gửi email cho người dùng của mình vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như chia sẻ thông tin cập nhật, mẹo và đề xuất liên quan đến sức khỏe và ...

  Đọc thêm