Tôi sẽ cần thiết bị gì?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Thiết bị bạn cần cho bài tập của mình tùy thuộc vào thiết bị bạn đã chọn trước đó trong bài kiểm tra liên quan đến câu hỏi về quyền sử dụng thiết bị:

  • không có thiết bị;
  • thiết bị cơ bản - băng kháng, quả tạ;
  • thiết bị đầy đủ - dây kháng lực, quả tạ, thanh song song và thanh ngang.

Nếu bạn không có bất kỳ thiết bị nào, đừng lo lắng - bạn có thể tập luyện mà không cần thêm công cụ, vì chúng tôi chọn những bài tập luyện như vậy dành riêng cho bạn.

Trong trường hợp bạn đã đánh dấu rằng mình có thiết bị, bạn có thể kiểm tra tổng quan chương trình cho tuần tới trong ứng dụng để tìm ra thiết bị nào sẽ cần thiết cho bài tập của mình.

Nếu bạn không có các thiết bị cần thiết, hoặc đã có vài thiết bị, bạn có thể thay đổi cài đặt của chương trình. Vui lòng cách thực hiện trong bài viết này.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

84 trên 162 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.