Làm cách nào để thay đổi ngày bắt đầu kế hoạch bữa ăn của tôi?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Bạn cần thay đổi ngày bắt đầu kế hoạch Bữa ăn?

Chuyển đến tab “Tôi” và nhấp vào biểu tượng bánh răng (hoặc 3 thanh ngang - dành cho người dùng Android):

IMAGE 2023-08-01 23:31:51.jpg 

Nhấn Dinh dưỡng, sau đó là Ngày bắt đầu. Vui lòng lưu ý rằng ngày bắt đầu không thể được đặt thành một ngày trong quá khứ. 

IMAGE 2023-08-02 11:07:06.jpg IMAGE 2023-08-02 11:07:19.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

19 trên 32 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.