Cách đồng bộ dữ liệu với Google Fit

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Đồng bộ hóa với tính năng Google Fit có thể cho phép bạn đặt mục tiêu hàng ngày cho Trình theo dõi bước đi và Trình theo dõi lượng calo hoạt động.

Chuyển đến tab “Tôi” và chọn một trong hai trình theo dõi bạn muốn đồng bộ hóa (cái đầu tiên là trình theo dõi Bước và cái thứ hai là trình theo dõi Lượng calo):

Screenshot at Aug 02 12-33-17.png 

Nhấn vào Đồng bộ hóa dữ liệu

Screenshot at Aug 02 12-33-35.png

Sau đó cấp cho MadMuscles quyền truy cập dữ liệu Google Fit của bạn bằng tài khoản Google của bạn.

Trình theo dõi MadMuscles sẽ sử dụng dữ liệu về số bước và lượng calo hoạt động của bạn kể từ ngày này.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

19 trên 32 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.