Làm cách nào để hoán đổi công thức?

Elizabeth
Elizabeth
  • Đã cập nhật

Nếu bạn không thích công thức được cung cấp cho mình, bạn có thể sử dụng chức năng Hoán đổi và thay thế bất kỳ món ăn nào trong Kế hoạch bữa ăn.

1. Nhấn vào Bữa ăn trong ứng dụng:

Quyết định bữa ăn bạn muốn thay thế (Bữa sáng, Bữa ăn nhẹ, Bữa trưa hoặc Bữa tối) và nhấn Hoán đổi. Nút này có trong danh sách món ăn và trong thẻ Bữa ăn:

IMAGE 2023-08-03 22:42:50.jpg IMAGE 2023-08-03 22:43:10.jpg

2. Chọn một món ăn mới từ các gợi ý:

IMAGE 2023-08-03 22:43:30.jpg

3. Nhấn Chọn. Bạn cũng có thể chọn xem bạn có muốn thêm món ăn này vào Kế hoạch bữa ăn hàng ngày hay không:

IMAGE 2023-08-03 22:43:58.jpg

Bạn sẽ nhận được thông báo trên màn hình về việc bữa ăn đã được hoán đổi:

IMAGE 2023-08-03 22:44:40.jpg

4. Món ăn sẽ xuất hiện trong Kế hoạch bữa ăn.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

19 trên 28 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.