Làm cách nào để ghi lại cân nặng mới của tôi và theo dõi tiến trình?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Sẽ là tốt nhất nếu bạn theo dõi tiến trình cân nặng của mình trong tab "Tôi" để xem cách bạn tiến tới mục tiêu thiết lập của mình. Tại đây, bạn sẽ có tùy chọn để theo dõi cân nặng hôm nay của mình:

IMAGE 2023-08-04 19:10:16.jpg

Để theo dõi trọng lượng mới, chạm vào Theo dõi và bạn sẽ thấy một cửa sổ để ghi nhật ký. Đặt trọng lượng hiện tại của bạn và nhấn Lưu:

IMAGE 2023-08-04 23:22:17.jpg IMAGE 2023-08-04 23:22:30.jpg

Trọng lượng cập nhật của bạn và số lượng còn lại để đạt được mục tiêu cân nặng của bạn sẽ được hiển thị trong tab “Tôi”.

Bạn cũng có thể thấy một hình ảnh về sự tiến bộ của bạn. Nhấn vào Biểu đồ và bạn sẽ thấy nó đang diễn ra như thế nào:

IMAGE 2023-08-04 23:23:03.jpg 

IMAGE 2023-08-04 23:23:21.jpg

Đồ họa có thể được hiển thị trong 7 ngày, 30 ngày hoặc một năm.

Nếu bạn cần xem hoặc chỉnh sửa lịch sử tiến trình của mình, hãy nhấn vào Nhật ký và tại đây bạn sẽ có khả năng xóa mục nhập:

IMAGE 2023-08-04 23:23:41.jpg IMAGE 2023-08-04 23:23:56.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

12 trên 18 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.