Làm cách nào để xóa cân nặng đã theo dõi của tôi?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Trong trường hợp bạn nhập nhầm trọng lượng mới, bạn có thể dễ dàng khắc phục.

Chuyển đến phần Trọng lượng trong tab Tôi, chạm vào Nhật ký và nhấn biểu tượng thùng gần trọng lượng bạn muốn xóa:

IMAGE 2023-08-04 23:23:41.jpg IMAGE 2023-08-04 23:23:56.jpg

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

11 trên 12 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.