Khám phá chương trình của tôi

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Tab Chương trình của tôi hiển thị các bài tập và thử thách đang hoạt động của bạn.

IMAGE 2023-08-04 15:33:33.jpg

Nó bao gồm:

Lịch tập của bạn:

IMAGE 2023-08-04 15:33:51.jpg

Tập luyện hiện tại cho ngày hôm nay:

IMAGE 2023-08-04 15:34:25.jpg

Thử thách tích cực: 

IMAGE 2023-08-04 15:34:56.jpg

Đọc thêm về từng tính năng này tại đây.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

47 trên 113 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.