Tôi là người ăn chay. Tôi có thể sử dụng chương trình không?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Chúng tôi muốn cho bạn biết rằng kế hoạch bữa ăn của chúng tôi có thể phù hợp cho người ăn chay.

Nếu bạn muốn thay đổi kế hoạch của mình, chẳng hạn như loại trừ thịt, cá hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật khác, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi và nêu rõ các hạn chế về thực phẩm của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch của bạn cho phù hợp và bạn sẽ không nhận được bất kỳ công thức nấu ăn nào có các sản phẩm này.

Lưu ý rằng nếu bạn bắt gặp một món ăn mà bạn không thích hoặc nếu nó bao gồm các nguyên liệu không phù hợp với bạn, thì luôn có tùy chọn sử dụng tính năng Hoán đổi. Nó cho phép bạn tìm các công thức thay thế phù hợp hơn với sở thích và nhu cầu ăn kiêng của bạn.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

15 trên 21 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.