Tôi không ăn gluten. Làm thế nào để thay thế các bữa ăn trong kế hoạch của tôi?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu bạn không dung nạp gluten hoặc muốn tránh gluten, bạn có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật kế hoạch của bạn theo các hạn chế về bữa ăn của bạn.

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tùy chọn Đổi để tìm kiếm các công thức thay thế hoặc tạo chúng.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

19 trên 31 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.