Tôi không dung nạp đường sữa. Làm cách nào tôi có thể thay đổi kế hoạch của mình?

Scarlett
Scarlett
  • Đã cập nhật

Nếu bạn không dung nạp đường sữa, chúng tôi có thể điều chỉnh kế hoạch bữa ăn của bạn bằng cách loại trừ các sản phẩm chứa đường sữa.

Nếu kế hoạch bữa ăn của bạn đã được hình thành và bạn muốn thay đổi, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi và cho chúng tôi biết về nhu cầu ăn kiêng của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch của bạn cho phù hợp để bạn chỉ có thể có các bữa ăn không có đường sữa.

Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể điều chỉnh kế hoạch bữa ăn theo sở thích của mình bằng cách hoán đổi các bữa ăn mà bạn không thích.

Chia sẻ bài viết này

Bài viết này có hữu ích không?

18 trên 22 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.